Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο mpomponieradiko.gr . Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας. OK

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΑΜΟΥ

Θρησκευτικός Γάμος

Δικαιολογητικά για τις άδειες θρησκευτικού γάμου

1. Πιστοποιητικό γέννησης

(εκδίδεται από τα Κ.Ε.Π ή το Δήμο όπου ανήκετε). Χρειάζεται αστυνομική ταυτότητα.

2. Πιστοποιητικό αγαμίας

(εκδίδεται από την ενορία όπου ανήκει ο καθένας χωριστά)

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

πιστοποιητικό γέννησης

αστυνομική ταυτότητα

δύο μάρτυρες (όχι συγγενείς 1ου - 2ου βαθμού) με τις αστυνομικές ταυτότητες τους

δήλωση του νόμου 105 από τους μάρτυρες ότι είστε άγαμοι και δεν είστε συγγενείς μεταξύ σας

εάν έχετε κάνει μεταξύ σας πολιτικό γάμο πριν χρειάζεται ληξιαρχική πράξη του πολιτικού γάμου

εάν έχετε κάνει άλλο γάμο πριν και έληξε χρειάζεται διαζευκτήριο από το γραφείο διαζυγίων της αρχιεπισκοπής η πιστοποιητικό χηρείας για θάνατο.

3. Θα πρέπει να δημοσιεύσετε την αναγγελία του γάμου σας σε ημερήσια εφημερίδα της πόλης σας.

4. Παράβολο χαρτοσήμου (από δημόσιο ταμείο ή εφορία).

5. Πηγαίνετε στην εκκλησία, όπου θα τελεστεί ο γάμος σας, με τα παρακάτω δικαιολογητικά για τις άδειες γάμου:

πιστοποιητικά αγαμίας και των δύο

το φύλλο της εφημερίδας όπου δημοσιεύσατε την αναγγελία του γάμου σας

το παράβολο

αστυνομικές ταυτότητες

Εκεί θα σας ετοιμάσει ο εφημέριος - υπεύθυνος ιερέας τα χαρτιά για την άδεια γάμου και θα υπογράψετε την αμετάκλητη δήλωση για το επώνυμο των παιδιών.

6. Τέλος, με όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πάτε στην Αρχιεπισκοπή της ενορίας που θα γίνει ο γάμος και θα τα καταθέσετε για να επικυρωθεί η άδεια γάμου.

Πολιτικός Γάμος

Δικαιολογητικά για τις άδειες πολιτικού γάμου

Η άδεια γάμου εκδίδεται μετά το πέρας μιας εβδομάδας από την υποβολή των δικαιολογητικών, από το Δήμο που υπάγεται η κατοικία του ενδιαφερόμενου. Η κατάθεση της αίτησης και η παραλαβή γίνεται από τον ενδιαφερόμενο έχοντας μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα.

Τα δικαιολογητικά είναι τα παρακάτω:

Αίτηση (έντυπα αιτήσεων χορηγούνται από τον Δήμο).

Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως (εκδίδεται από τα Κ.Ε.Π ή τον Δήμο όπου ανήκετε

Χρειάζεται και η αστυνομική σας ταυτότητα.

Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8, Ν. 1599/1986) που βεβαιώνεται ότι:

* Δεν υπάρχουν κωλύματα γάμου βάσει των άρθρων 1350, 1351, 1352, 1356, 1357, 1360 του Αστικού Κώδικα.

* Είναι κάτοικος Δήμου.......

* Αν τελεί 1ο , 2ο γάμο κ.τ.λ.

Δημοσίευση σε Ημερήσιο Τύπο (αναγγελία γάμου).

Παράβολο (από το Δημόσιο Ταμείο ή Εφορία).

Για τις ακόλουθες ειδικές περιπτώσεις απαιτούνται επιπλέον και τα παρακάτω:

α) Για διαζευγμένους : επικυρωμένο διαζευκτήριο

β) Για ανηλίκους : δικαστική απόφαση

γ) Για αλλοδαπούς : φωτοτυπία διαβατηρίου και βεβαίωση ότι δεν υπάρχουν κωλύματα γάμου με τον/την ενδιαφερόμενο/νη που πρόκειται αντίστοιχα να τελέσουν πολιτικό γάμο.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα εκδοθούν από το προξενείο τους στην Ελλάδα και ύστερα θα μεταφραστούν στα ελληνικά (τα ονόματα πρέπει να είναι γραμμένα με ελληνικούς χαρακτήρες).

Για την τέλεση πολιτικού γάμου είναι απαραίτητοι δύο (2) ενήλικοι μάρτυρες ανεξαρτήτου βαθμού συγγενείας με τους μελλόνυμφους, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους τις αστυνομικές τους ταυτότητες.

Οι μελλόνυμφοι θα πρέπει να δηλώσουν πριν το γάμο το επώνυμο των παιδιών που θα γεννηθούν (του πατέρα, της μητέρας ή και των δυο - Όχι όμως περισσότερα από 2 επώνυμα).