Γάμος

Οτιδήποτε μπορεί να χρειάζεται ένας γάμος.

Από ένα γάμο βγαλμένο από παραμύθι με αισθητή αρχοντιά

μέχρι το μεγαλείο της μοντέρνας απλότητας !