Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο mpomponieradiko.gr . Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας. OK

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΒΑΠΤΙΣΗΣ

Δικαιολογητικά Βάπτισης :

1.Επιλέξτε την εκκλησία που θα γίνει η βάπτιση. Σε περίπτωση που δεν ανήκει στην ενορία σας, τότε ζητήστε από τον ιερέα να σας δώσει το απαραίτητο έγγραφο (άδεια) να τελεστεί το μυστήριο της βάπτισης σε άλλη εκκλησία.

2. Ζητήστε ληξιαρχική πράξη γέννησης (από ΚΕΠ).

3. Κατά την λήξη του μυστηρίου συμπληρώστε την "δήλωση βάπτισης" την οποία και θα καταθέσετε στο ληξιαρχείο του Δήμου σας εντός 90 ημερών.

Για να κάνουμε τη διαδικασία αυτή πιο εύκολη, ετοιμάσαμε για εσάς μια λίστα με όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για το μυστήριο της βάπτισης. Αφού λοιπόν ορίσετε εγκαίρως την ημέρα και την ώρα της βάπτισης και επιλέξετε την εκκλησία, πρέπει να ακολουθήσετε ορισμένες συγκεκριμένες διαδικασίες για να συγκεντρώσετε τα απαραίτητα έγγραφα που αφορούν στο μυστήριο.

- Πριν από τη βάπτιση, πρέπει να προσκομίσετε στον εφημέριο του ναού της ενορίας σας τη ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, η οποία εκδίδεται από το δήμο όπου έχετε δηλώσει τη γέννησή του. Η γέννηση του παιδιού δηλώνεται στο Ληξιαρχείο, το οποίο είναι αρμόδιο για την έκδοση Πιστοποιητικών Γέννησης, ένα εκ των οποίων αναγράφει «Διά την βάπτιση».

- Εάν δεν θέλετε να κάνετε τη βάπτιση στην ενορία σας, τότε η ληξιαρχική πράξη γέννησης πρέπει να μεταβιβαστεί -είτε από εσάς είτε από τον εφημέριο- στο ναό που θα γίνει τελικά το μυστήριο.

- Πριν από το μυστήριο, οι γονείς υπογράφουν για το όνομα και το θρήσκευμα του μωρού, επιδεικνύοντας την αστυνομική τους ταυτότητα προκειμένου να επιβεβαιωθεί η συμφωνία των στοιχείων τους με τη ληξιαρχική πράξη. Συγχρόνως, ο νονός ή η νονά δηλώνουν και τα δικά τους στοιχεία, ώστε να κρατηθούν στο αρχείο του ναού.

- Μετά το μυστήριο, ο ιερέας που τέλεσε το μυστήριο εκδίδει τη δήλωση της βάπτισης, την οποία πρέπει να καταθέσουν οι γονείς εντός 60 ημερών στο Ληξιαρχείο του δήμου όπου γεννήθηκε το παιδί.

- Σε περίπτωση που η κατάθεση της δήλωσης καθυστερήσει έως και 3 μήνες, επιβάλλεται πρόστιμο με χαρτόσημο από την εφορία 4,5 ευρώ. Για καθυστέρηση από 3 μήνες και πάνω το πρόστιμο ανέρχεται στα 13,5 ευρώ.

- Η δήλωση κατατίθεται στο Ληξιαρχείο είτε από τους γονείς του παιδιού είτε από τον παππού, τη γιαγιά, το νονό ή τη νονά.

- Αν η βάπτιση γίνει σε διαφορετικό τόπο από αυτόν της γέννησης, τότε η δήλωση της βάπτισης γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου βάπτισης. Από εκεί, αφού συνταχθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, διαβιβάζονται σε διάστημα δέκα ημερών αντίγραφα στο Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης.

- Σε περίπτωση που ο ένας από τους δύο γονείς απουσιάζει, ο ιερέας μπορεί να τελέσει τη βάπτιση, αν ο παρών γονιός προσκομίσει θεωρημένο αντίγραφο είτε της ληξιαρχικής πράξης θανάτου σε περίπτωση που ο έτερος γονέας έχει αποβιώσει είτε δικαστικής απόφασης βάσει της οποίας ο γονέας που απουσιάζει θεωρείται απών από τη γονική μέριμνα.

- Σε περίπτωση που η μητέρα είναι άγαμη και ασκεί μόνη της τη γονική μέριμνα, ο ιερέας μπορεί να τελέσει τη βάπτιση, εφόσον η μητέρα συμπληρώσει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής της, στην οποία θα δηλώνει ότι εκείνη έχει αποκλειστικά τη γονική μέριμνα του παιδιού της, ότι δεν υπάρχει δικαστική απόφαση που να δίνει στον πατέρα δικαίωμα ασκήσεως γονικής μέριμνας και, τέλος, ότι επιθυμεί το παιδί της να βαπτισθεί χριστιανός και να λάβει το συγκεκριμένο όνομα.